Samråd med EU om marknaden för fast samtalsterminering

2016-11-22

PTS inledde den 17 november 2016 ett samråd med EU-kommissionen av förslag till beslut om fortsatt reglering på marknaden för fast samtalsterminering. Denna notifiering har föregåtts av två tidigare nationella samråd, ett i december 2015 och ett i oktober 2016. Intressenter hade då möjlighet att inkomma med synpunkter på beslutsförslaget.

EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast den 19 december 2016.

Ta del av notifieringen

Mer information
Rebecka Frisk di Meo, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 12
Lars-Göran Hansson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-640 58 34
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.