PTS samråder förslag till beslut för marknaden för fast samtalsterminering

2016-10-19

Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till beslut för marknaden för fast samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

Detta andra samråd omfattar marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1).

Förslag på prisskyldighet

I detta samråd efterlyser PTS främst synpunkter på den föreslagna prisskyldigheten.

Sedan den 1 juli 2014 har PTS möjlighet att fastställa prisnivåer direkt i beslutet. Genom att i förväg besluta om vilka priser som ska gälla kan operatörerna från beslutsdagen överblicka på vilka grunder prissättningen utformats. Detta skapar ökad tydlighet och minskar osäkerheten när det gäller prisnivåerna.

Priserna räknas ut utifrån den senaste och mest aktuella versionen av LRIC-modellen hybridmodell version 10.1. När en ny kalkylmodell (BU-LRIC-modellen) finns på plats kommer PTS att ompröva och uppdatera prisskyldigheterna utifrån denna.

Enligt PTS förslag ska följande högstapriser gälla för fast samtalsterminering:

  • Terminering enkelsegment: 0,66 öre/minut
  • Terminering dubbelsegment: 1,07 öre/minut

Marknaden har till den 2 november 2016 på sig att lämna synpunkter på PTS förslag.

PTS arbete på marknaden kommer att resultera i beslut, med planerad notifiering till EU-kommissionen under senare delen av 2016.

Klicka här för att läsa PTS förslag till beslut

Mer information
Lars-Göran Hansson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-640 58 34
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.