Planerad tillsyn över hantering av konfiguration

2016-08-30

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder idag en planerad tillsyn över teleoperatörernas hantering av konfiguration.

PTS konstaterar att en stor andel av de störningar och avbrott av betydande omfattning som inträffat i telenät, helt eller delvis, har orsakats av fel som begås i samband med konfigurationsändringar. Mot denna bakgrund och med hänsyn till PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet, som trädde i kraft den 1 januari 2016, kommer PTS att granska teleoperatörernas tillämpning av processer och planer för förändringshantering.

– Ett av våra prioriterade mål är att antalet störningar och avbrott som orsakas av fel och brister vid konfigurationsändringar ska minska. Vi ska nu granska hur operatörerna genomför förändringar för att identifiera förbättringsområden, säger Erika Hersaeus, handläggare på PTS.

Tillsynen inleds med granskning av operatören Hi3G (Tre). Ytterligare operatörer kommer att omfattas av tillsynen under hösten.

Mer information

Erika Hersaeus, nätsäkerhetsavdelningen, 08-678 56 34

PTS presstjänst: 08-678 55 55