Klagomål relaterade till nummerfrågor vanligast

2016-10-20

När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar konsumentklagomålen för tredje kvartalet 2016 är det klagomålen gällande nummerfrågor som ligger högst bland de fem vanligaste. Problem med täckning och avbrott fortsätter att ligga högt.

Klagomål på nummer rör ofta problem med flytt av telefonnummer mellan operatörer, oönskade uppringningar och att konsumenter blir av med sitt nummer vid misslyckade nummerportering.

Föregående kvartal var klagomål på avbrott vanligast men är tredje vanligaste under kvartal tre.

Klagomålen gäller främst avbrott i fast telefoni och fasta bredbandstjänster. I många fall handlar avbrotten i fast telefoni om skadade ledningar och långa reparationstider.

Vidare tog PTS emot många klagomål som gällde Telias avveckling av kopparnäten. Tre av de fem vanligaste klagomålen - täckning, tillgänglighet och Framtidens nät (benämningen på själva avvecklingsfasen) – är relaterade till de förestående nedläggningarna.

Mer information
Ann-Sofie Fahlgren, tf enhetschef enheten för konsumenträttigheter: 08-678 55 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55