God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

2016-10-20

Tillgången till telefoni och grundläggande internet (1 Mbit/s) där vi bor och arbetar är mycket god. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

Alla i Sverige har rätt att få tillgång till telefoni och grundläggande internet till sin stadigvarande bostad eller fasta verksamhetsställe om det finns rimliga krav och till ett överkomligt pris. Det är marknaden som i första hand ska tillgodose detta. I rapporten, som PTS nu gjort för sjätte gången, beskrivs PTS arbete med att säkerställa tillgången till dessa tjänster, så kallade samhällsomfattande tjänster. PTS har i uppdrag att säkerställa att telefoni finns att tillgå för de hushåll och företag som har haft telefoni men som nu inte kan få tjänsten på marknaden. Det fanns 8 fall i september 2016 där PTS har upphandlat en särskild lösning.

Enligt PTS Bredbandskartläggning hade mer än 99,99 % av alla hushåll och verksamhetsställen tillgång till internetuppkoppling och det var mindre än 130 hushålla och verksamhetsställen som saknade 1 Mbit/s. Det har skett en markant nedgång sedan 2007 då det var 7 100 hushåll och verksamhetsställen som saknade 1 Mbit/s.

Trådlös anslutning utvecklas snabbt

Vad gäller trådlös anslutning sker en snabb utveckling där operatörerna bygger ut 4G-nätet och nya lösningar tillkommer. PTS har ställt täckningskrav i flera frekvensband och även den kommande tilldelningen av 700 MHz-bandet har ett tillstånd med täckningskrav. Möjligheten att använda satellitlösningar för bredband och även IP-telefoni ökar. Täckningskrav och nya lösningar kan leda till att alla i Sverige får tillgång till telefoni och grundläggande internet.

Trenden är fiber och mobilt

Telia och andra operatörer fortsätter att genomföra förändringar i näten under de kommande åren. Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (xDSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten. PTS följer dessa omställningar noga för att säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet och för att bevaka konsumenternas intressen. Detta är särskilt viktigt i glest bebyggda områden, där det fasta telenätet hittills varit den främsta anslutningsformen för telefoni och internet.

Antalet fasta telefonabonnemang fortsätter att minska och sedan 2015 är IP-telefoni vanligare än fast telefoni via kopparledningen. Antalet abonnemang för mobiltelefoni ökar sedan förra året. Antalet abonnemang för xDSL minskar både för privatpersoner och företag medan antalet abonnemang för fiber ökar.

Ansvar för telefoni och grundläggande internet

Tillgången till elektroniska kommunikationstjänster blir allt viktigare och är en förutsättning för delaktighet i samhället. Utvecklingen medför att behovet av infrastruktur, såväl trådlösa som fasta nät ökar. Tillgängliga och robusta elektroniska kommunikationsnät är idag en grundläggande förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, en effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag. PTS har utarbetat föreskrifter för att tydliggöra operatörernas krav och ansvar.

Rapporten i sin helhet finns här

Mer information

Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf chef för enheten för konsumenträttigheter: 08-678 55 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55