2016


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag telebolaget Bahnhof om att företaget ska lämna ut uppgifter om abonnemang när brottsbekämpande myndigheter begär ut uppgifterna och har en brottsmisstanke.

31 mars 2016


Årets marknadsdag har ett framtidstema och på programmet finns frågor som 5G och framtidens reglering. Bland talarna finns it-minister Mehmet Kaplan.

10 mars 2016


PTS inleder tillsyn av en integritetsincident som inträffat hos Telenor i samband med en planerad uppdatering i mobilnätet. Det handlar om att inkommande sms från andra operatörer har hamnat hos fel mottagare i Telenors nät.

2 mars 2016


PTS har under hösten 2015 prövat behovet att revidera kalkylmodellen för mobilnät och kommit fram till att ett sådant behov föreligger.

8 februari 2016


Fulsälj per telefon ligger kvar i topp när Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar konsumentklagomålen för fjärde kvartalet 2015. PTS överväger nu att kräva hårdare lagstiftning, vid sidan av den branschöverenskommelse som redan finns.

21 januari 2016