2016


Post- och telestyrelsen (PTS) vill göra det möjligt att använda geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden samt i mobilnät – något som förekommer i dag men inte är tillåtet enligt nummerplanen. PTS remitterar nu förslag på förändringar i nummerplanen, och hantering av nummertillstånden, som öppnar för mer flexibel användning av telefonnummer.

19 maj 2016


PTS efterfrågar synpunkter på sitt förslag till beslut om att marknaden för fasta telefonitjänster (f.d. marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte ska regleras.

13 maj 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter inom elektronisk kommunikation.

2 maj 2016


Nu blir det billigare att använda mobilen inom EU. Samtidigt ökar EU skyddet för ett öppet internet. Post- och telestyrelsen (PTS) ska se till att de nya EU-reglerna följs i Sverige.

28 april 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en strategi för att möta marknadens framtida behov av mobilnummer.

14 april 2016


PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät och uppdaterad kalkylränta.

14 april 2016


Fulsälj – otillbörlig marknadsföring – ligger åter i topp när Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar klagomålsstatistiken för första kvartalet 2016. På andra plats hamnar klagomål som gäller nummer och på tredje plats kommer avbrott.

13 april 2016


Operatörerna är skyldiga att skydda abonnenternas och användarnas integritet i samband med tillhandahållande av tjänsterna. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn för att se hur operatörerna lever upp till kraven.

6 april 2016


Mötet äger rum den 19 april.

6 april 2016


Den 1 januari 2016 började Post- och telestyrelsens (PTS) nya föreskrifter om driftsäkerhet att gälla. Nu inleder PTS arbetet med att granska att operatörerna följer de nya reglerna.

5 april 2016