2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder tillsyn av hur operatörerna hanterar uppgifter om abonnenter och deras kommunikation i butiker som säljer abonnemang. Totalt kommer fyra operatörer att granskas under hösten.

30 augusti 2016


När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar konsumentklagomålen för andra kvartalet 2016 är det första gången sedan tredje kvartalet 2013 som otillbörliga marknadsföring, så kallat fulsälj, per telefon inte finns bland topp fem.

14 juli 2016


PTS underrättar SwedfoneNet AB om att de ska följa gällande regler kring att lämna över nummer. På kunders begäran ska SwedfoneNet flytta över nummer inom tre dagar till annan operatör.

4 juli 2016


Vad bör du tänka på när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands? Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna tipsar inför semestern.

27 juni 2016


Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer. Det visar 2016 års sammanställning av telekomstatistik från fem nordiska och tre baltiska länder, som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i dag.

22 juni 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag inlett samråd av det modellreferensdokument som innehåller övergripande antaganden och principer för den kalkylmodell PTS tar fram för fasta nät.

22 juni 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag inlett samråd med EU-kommissionen av utkast till beslut på marknaden för mobil samtalsterminering och även revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

22 juni 2016


Som en del av det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen gett ett antal myndigheter, däribland Post- och telestyrelsen (PTS), i uppdrag att återuppta arbetet med civil försvarsplanering. PTS har nu lämnat en första redovisning till regeringen.

13 juni 2016


PTS genomförde i oktober 2015 ett första samråd avseende avgränsningen av marknaden. De synpunkter som då inkom har beaktats i det fortsatta arbetet.

8 juni 2016


PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

1 juni 2016