2016


PTS har beslutat om att marknaden för fasta telefonitjänster inte längre ska regleras. Skälet är att marknaden utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

15 december 2016


Sedan 2015 har de största nätägande teleoperatörerna haft en gemensam handlingsplan mot oseriös telefonförsäljning av abonnemang. Operatörerna har nu enats om att utöka detta arbete. Nu omfattas även försäljning till enskilda näringsidkare och annan försäljning än telefonförsäljning (till exempel försäljning i gallerior).

6 december 2016


EU-kommissionen ska ha inkommit med svar senast den 19 december 2016.

22 november 2016


PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen om att marknaden för fasta telefonitjänster (f.d. marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte längre ska regleras.

25 oktober 2016


När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar konsumentklagomålen för tredje kvartalet 2016 är det klagomålen gällande nummerfrågor som ligger högst bland de fem vanligaste. Problem med täckning och avbrott fortsätter att ligga högt.

20 oktober 2016


Tillgången till telefoni och grundläggande internet (1 Mbit/s) där vi bor och arbetar är mycket god. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

20 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till beslut för marknaden för fast samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

19 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om konkurrensfrämjande reglering avseende marknaden för mobil samtalsterminering. PTS konkurrensfrämjande arbete syftar till att skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

14 september 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna bjuder in till en gemensam konsumentdag om telekom den 20 oktober, för dig som jobbar med dessa frågor. Temat är ”En konsumentvänligare telekommarknad”.

8 september 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder idag en planerad tillsyn över teleoperatörernas hantering av konfiguration.

30 augusti 2016