PTS vill ha tuffare EU-lagstiftning mot fulsälj

2015-10-07

Tuffare EU-lagstiftning och ökad uppföljning av branschens handlingsplan mot oetiska försäljningsmetoder. Det är Post- och telestyrelsens (PTS) förslag för att komma till rätta med fulsälj på telefon.

Det framkom på ett möte på PTS nyligen, där även Konsumentverket, Telekområdgivarna och operatörer deltog. PTS släpper nu även klagomålsstatistiken för det senaste kvartalet, där fulsälj ligger i topp.

– Det var ett bra möte där vi diskuterade hur vi kan öka uppföljningen av branschens handlingsplan och stärka arbetet med att få bort oetiska försäljningsmetoder. De som inte sköter sig ska inte få verka på marknaden, säger Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor på PTS.

– Parallellt med handlingsplanen kommer vi även att driva på för tuffare lagstiftning på EU-nivå. Vi vill att EU inför ett krav på etiskhet och seriositet för att telebolag ska få tillträde till marknaden, och att det ska kunna kontrolleras av tillsynsmyndigheten. I dag saknas sådana krav i lagen, säger Sara Andersson.

”Lägg på luren!”

PTS ställer sig även bakom den pågående utredningens förslag på skriftlig avtalsbekräftelse, vilket ger konsumenterna chans att i lugn och ro läsa igenom avtalet. Om man i dag blir uppringd av ett företag som verkar oseriöst vill Sara Andersson dela med sig av ett gott råd:

– Många av oss är alldeles för artiga när det gäller att avsluta ett samtal. Om det verkar oseriöst – lägg på luren!

Att oseriös telefonförsäljning av telefonitjänster är ett betydande problem bekräftas även av Konsumentverkets och Telekområdgivarnas statistik. Enligt en uppskattning från Konsumentverket luras 10 000-tals konsumenter varje år av oseriös försäljning via telefon. Många av dessa rör försäljning av teleabonnemang.

Fulsälj toppar, följt av täckning och nummer

På första plats i PTS klagomålsrapport för perioden juli–september 2015 hamnar otillbörlig marknadsföring. Till allra största del rör det sig om oseriös telefonförsäljning av telefonitjänster.

På andra plats hamnar klagomål som rör täckning för mobila tjänster. En del av klagomålen rörande täckning kan bero på att det blir trångt när många använder mobilnäten samtidigt. När fler personer ska dela på den kapacitet som finns kan det bli svårare att ringa eller surfa med mobilen.

Det tredje största antalet klagomål under kvartalet rör nummer. Det handlar bland annat om problem med flytt av telefonnummer mellan operatörer och oönskade uppringningar.

Läs klagomålsrapporten
Läs statistik från Telekområdgivarna
Läs mer om branschens handlingsplan

Mer information

Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor: 070-811 40 30
PTS presstjänst: 08-678 55 55