PTS följer upp nya krav på driftsäkerhet

2015-12-16

Vid årsskiftet träder nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. PTS publicerar nu en plan för tillsyn där en granskning av de nya reglerna ingår.

Den 1 januari 2016 träder PTS nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. Föreskrifterna förtydligar vilka åtgärder som den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och -tjänster ska vidta för att verksamheten ska uppfylla en godtagbar driftsäkerhetsnivå.

PTS följer upp hur kraven följs

PTS kommer att följa upp hur sektorns aktörer följer de nya kraven på driftsäkerhet som börjar gälla efter årsskiftet. Myndigheten har tagit fram en tillsynsplan för 2016-2017, där det bland annat framgår att PTS redan i början av nästa år planerar att inleda en granskning av vissa krav i de nya föreskrifterna, däribland kravet på dokumentation av tillgångar och förbindelser.

Läs mer om kraven på driftsäkerhet här.

Mer information
Karin Lodin, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-644 56 04
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55