Operatörer agerar mot oseriös telefonförsäljning

2015-04-16

Sveriges sex största nätägande operatörer presenterade igår en handlingsplan för att komma tillrätta med oseriös telefonförsäljning. Arbetet att ta fram handlingsplanen har samordnats av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS har under de senaste åren tagit emot många klagomål från konsumenter på oseriös telefonförsäljning, det vill säga när man blivit kund hos en telefonoperatör utan att ha tackat ja till detta eller förstått vad man tackade ja till. Det var det område som det klagades mest på inom telefoni- och bredbandsområdet under 2013-2014, enligt PTS klagomålsstatistik. Även Konsumentverket och konsumentbyrån Telekområdgivarna har fått många klagomål på detta.

För att komma tillrätta med problemet initierade PTS under 2014 en dialog med de nätägande operatörerna AllTele, TDC, Tele2, Telenor, TeliaSonera och Hi3G Access. Detta har resulterat i den handlingsplan som presenteras igår, på PTS marknadsdag den 15 april.

– Vi har haft en mycket god dialog med operatörerna i den här frågan. De har visat stort engagemang att hitta en lösning på den oseriösa telefonförsäljningen som ju drabbar hela branschen. Jag tycker att den handlingsplan som de nu kommit överens om är mycket positiv för konsumenterna och vi hoppas få se en ordentlig sänkning av antal klagomål framöver, säger Sara Andersson, avdelningschef på PTS.

Handlingsplanens innehåll

Handlingsplanen syftar till att förebygga oetiska försäljningsmetoder. Enligt planen ska operatörerna bland annat

  • följa Telekområdgivarnas uppföranderegler i sin egen telefonförsäljning och uppmuntra avtalspartners att göra detsamma
  • följa upp klagomål mot leverantörer som hyr in sig i näten
  • träffa PTS varje halvår för att följa upp hur handlingsplanen efterlevs. Konsumentverket och Telekområdgivarna deltar också på uppföljningsmötena
  • utvärdera handlingsplanen tillsammans med PTS om två år.

– Telekområdgivarna har spelat en viktig roll i det här arbetet. De har tagit fram bra uppföranderegler och för också en aktiv dialog med branschen. Konsumentverket gör också ett mycket viktigt arbete med att driva den här frågan, och vi har ett nära samarbete, säger Sara Andersson.

Mer information
Sara Andersson, avdelningschef på konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 070-811 40 30
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55