Mest klagomål på marknadsföring

2015-07-06

Marknadsföringsproblem är det som Post- och telestyrelsen mottagit mest klagomål på under årets andra kvartal. Det visar PTS rapport ”Konsumentklagomål på telefoni och bredband” för perioden april–juni 2015.

Klagomålen handlar framförallt om oseriös telefonförsäljning av telefonitjänster, det vill säga när man blivit kund hos en telefonoperatör utan att ha tackat ja till detta eller förstått vad man tackade ja till.

Oseriös telefonförsäljning är det område som PTS mottagit mest klagomål på under de senaste åren. PTS initierade därför en dialog med de största nätägande operatörerna vilket resulterade i en handlingsplan mot oseriös telefonförsäljning, som presenterades i april i år.

– Vi ser att operatörer som tidigare fått många klagomål på sig har bättrat sig. Vår förhoppning är att det ska minska även på övriga aktörer i och med att handlingsplanen nu trätt i kraft. Vi vet att det finns ett engagemang bland de seriösa operatörerna att få bort problemet från marknaden, säger Linn Berggren, jurist på enheten för konsumenträttigheter.

På andra plats finns klagomål på det pågående teknikskiftet, det vill säga Telias förändring i kopparnätet där man ersätter vanliga fasta telefonin med en lösning via mobilnätet. Dessa klagomål handlar framförallt om oro hos berörda konsumenter för hur ersättningslösningar ska fungera.

Mer information
Linn Berggren, enheten för konsumenträttigheter, tfn: 073-644 57 08
PTS presstjänst: 08-678 55 55