PTS samråder förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

2015-12-17

Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

Samrådet omfattar marknaden för fast samtalsterminering (marknad 1) och marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2).

PTS har gjort bedömningen att det inte föreligger något behov av uppdatering av de fasta samtrafikpriserna inför 2016. PTS avser att bibehålla kostnadsresultaten från nu gällande kalkylmodell även för den kommande regleringsperioden.

PTS arbetar för närvarande med att pröva behovet av att revidera kalkylmodellen för mobilnät.

Marknaden har till den 25 januari 2016 på sig att lämna synpunkter på PTS förslag. 

PTS arbete på marknaderna kommer att resultera i beslut, med planerad notifiering till EU-kommissionen under sommaren 2016.

Läs underlaget

Mer information
Rebecka Frisk di Meo, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 12
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55