2015


I dag avrapporterar PTS den 11-punktslista med åtgärder för bättre mobiltäckning som myndigheten lämnade till regeringen för ett år sedan.

1 juli 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag fastställt en ny lägre nivå på termineringspriset för röstsamtal i mobilnät. Det nya priset är 7,57 öre per minut och gäller från den 1 juli 2015.

24 juni 2015


Antalet fasta telefoniabonnemang minskar i de nordiska och baltiska länderna. I Sverige ökar istället IP-telefoni kraftigt och nu har mer än vart tredje hushåll ett sådant abonnemang. Det visar den årliga sammanställningen av nordisk-baltisk statistik på it- och telefoniområdet.

23 juni 2015


PTS inleder en granskning av en omfattande integritetsincident som inträffat hos Telenor.

15 juni 2015


Då finns det flera saker som är viktiga att tänka på om du vill slippa höga räkningar när du kommer hem. Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna tipsar inför semestern.

8 juni 2015


Post- och telestyrelsen, PTS, inleder idag samråd med EU-kommissionen om nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät. PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i ett förslag till rekommenderad prisnivå på 7,57 öre per minut.

22 maj 2015


Att kunna använda mobilnätet inomhus har blivit allt viktigare för många. Men vad ska man göra om täckningen från mobilnätet inte räcker till? PTS har tagit fram information och goda råd för konsumenter.

5 maj 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att uppdatera kalkylmodellen för mobilnät i syfte att fastställa ny prisnivå från och med den 1 juli 2015.

22 april 2015


Problem med avbrott var det vanligaste konsumentklagomålet till Post- och telestyrelsen (PTS) under årets första kvartal. Det visar PTS rapport ”Konsumentklagomål på telefoni och bredband” för perioden januari till mars 2015.

20 april 2015


Sveriges sex största nätägande operatörer presenterade igår en handlingsplan för att komma tillrätta med oseriös telefonförsäljning. Arbetet att ta fram handlingsplanen har samordnats av Post- och telestyrelsen (PTS).

16 april 2015