2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering och efterfrågar nu marknadens synpunkter.

17 december 2015


Vid årsskiftet träder nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. PTS publicerar nu en plan för tillsyn där en granskning av de nya reglerna ingår.

16 december 2015


Den nya förordning som i dag träder i kraft i EU, medför att nya regler införs på områdena för nätneutralitet och internationell roaming.

26 november 2015


PTS konstaterar att TeliaSonera bryter mot de skyldigheter som företaget har på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) och förelägger bolaget att förändra sitt agerande.

26 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett förslag till marknadsavgränsning för marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet, och efterfrågar nu marknadens synpunkter på förslaget.

23 oktober 2015


Förvaltningsrätten har genom domar den 22 oktober 2015 avgjort tvister dels mellan TeliaSonera och Tele2 avseende terminering i det fasta nätet och dels mellan Tele2 och Hi3G (Tre) avseende terminering i det mobila nätet.

23 oktober 2015


Tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s) där vi bor och arbetar är mycket god, men kan bli ännu bättre. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

12 oktober 2015


Tuffare EU-lagstiftning och ökad uppföljning av branschens handlingsplan mot oetiska försäljningsmetoder. Det är Post- och telestyrelsens (PTS) förslag för att komma till rätta med fulsälj på telefon.

7 oktober 2015


Telekområdgivarna har på senare tid sett en ökning av ärenden angående telefonförsäljning av företagsabonnemang till privatpersoner med passiv näringsverksamhet.

26 augusti 2015


Marknadsföringsproblem är det som Post- och telestyrelsen mottagit mest klagomål på under årets andra kvartal. Det visar PTS rapport ”Konsumentklagomål på telefoni och bredband” för perioden april–juni 2015.

6 juli 2015