Vad kan PTS göra åt oönskade avtal om telefonabonnemang?

2014-06-19

Både Post- och telestyrelsen (PTS), Konsumentverket och konsumentbyrån Telekområdgivarna har under de senaste åren mottagit mycket klagomål från konsumenter på oönskade avtal om telefonabonnemang. PTS ser allvarligt på detta och ska nu utreda vad myndigheten kan göra för att komma tillrätta med problemet.

Problem med oönskade avtal om telefonabonnemang, dvs. när man blivit kund hos en telefonoperatör utan att ha tackat ja till detta eller förstått vad man tackade ja till, har ökat under de senaste åren. Det handlar ofta om telefonförsäljning där försäljaren varit påstridig eller vilseledande. Vissa telefonbolag verkar har satt den här typen av försäljning i system. Dessa bolag verkar dessutom rikta in sig mot äldre kunder.

Vad gör myndigheterna?

Konsumentverket är den myndighet som ansvarar för reglerna i marknadsföringslagen, bland annat mot vilseledande marknadsföring. Konsumentverket har haft ett flertal tillsynsärenden som rör oönskade avtal om telefonabonnemang. Ärenden där det har varit uppenbart att säljare lurat på konsumenter telefonabonnemang de inte vill ha.

- Telefonförsäljning är ett stort konsumentproblem och särskilt allvarligt är det när äldre drabbas. Vi har sett exempel där åldringars trygghetslarm har slutat fungera för att deras telefonabonnemang har bytts mot ett annat mot deras vilja. Det är upprörande, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.

PTS har inte tydliga regler för att ingripa mot problemen men myndigheten är angelägen om att göra allt man kan för att begränsa antalet oönskade avtal.

PTS utreder möjlighet att agera

Det har bildats en arbetsgrupp på PTS som ska undersöka om det finns några sätt för myndigheten att ingripa för att bidra till att komma tillrätta med problemet. Det finns även en god dialog med både Konsumentverket och Telekområdgivarna kring frågan om oönskade avtal. Under hösten 2014 ska arbetsgruppen lämna förslag på om och hur PTS kan agera i frågan.

- Vi ser mycket allvarligt på den här typen av verksamhet och ska göra ett grundligt arbete att undersöka vilka möjligheter vi har för att agera mot de här bolagen. Vi ska göra det så svårt som möjligt för dem att teckna oönskade avtal med konsumenter!, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS. 

På PTS webbplats finns mer information till konsumenter om problemet med oönskade avtal.

För mer information:
Catharina Jonson, jurist på enheten för konsumenträttigheter, tfn: 08-678 57 76
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55