PTS underrättar Telenor att tillhandahålla specificerade räkningar

2014-04-01

Post- och telestyrelsen underrättar Telenor att tillhandahålla specificerade telefonräkningar enligt gällande regler.

En operatör är enligt gällande regler skyldig att tillhandahålla specificerade telefonräkningar till sina abonnenter, utan någon extra kostnad. Specifikationen ska inkludera bland annat moms.

PTS har genom klagomål från abonnenter blivit uppmärksammad på att Telenor inte redovisar moms på alla telefonräkningar. PTS underrättade därför Telenor i oktober 2013 för att se till att redovisningen sker enligt gällande regler. Telenor lovade då att vidta åtgärder för att lösa problemet. PTS har nu konstaterat att det inte skett och underrättar därför Telenor igen. Telenor har till den 3 maj på sig att vidta åtgärder för att tillhandahålla specificerade telefonräkningar enligt reglerna.

Underrättelsen finns här.

För mer information:
Linn Berggren, konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 08-678 57 08
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55