PTS granskar hur operatörer säkrar kundutrustning

2014-11-03

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av hur operatörer ser till att den utrustning de tillhandahåller sina kunder är säker och att kundernas uppgifter är skyddade.

Efter flera artiklar i media om sårbarheter i bredbandskunders modem hos två operatörer ställer nu PTS en rad frågor till de största bredbandsoperatörerna. Syftet är att operatörerna ska redogöra för hur de arbetar med säkerheten och skyddet av kundernas uppgifter, vilka rutiner de har för att hantera uppkomna incidenter och hur de informerar sina kunder. PTS granskning grundar sig i myndighetens föreskrifter om skydd av behandlade uppgifter samt i lagen om elektronisk kommunikation.

– Konsumenter ska kunna känna sig trygga när de ringer och använder internet. Därför är det mycket viktigt att operatörer följer de regler som finns och bedriver ett systematiskt arbete för att upptäcka sårbarheter och förhindra incidenter, säger Annica Bergman, chef för PTS nätsäkerhetsavdelning.

Denna bredare granskning komplettererar den granskning av Telenor (där Bredbandsbolaget ingår) och Com Hem som PTS inledde i slutet av förra veckan. De operatörer som omfattas är nu även Alltele, Bahnhof, Bredband2, Telia Sonera  och Tele2.

Operatörerna ska svara på PTS frågor senast den 24 november.

Ta del av PTS skrivelse.

Mer information:
Karin Lodin, jurist på nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-644 56 04 PTS
presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Så arbetar PTS med integritet

När vi använder elektronisk kommunikation så uppstår det spår om var, när och med vem vi kommunicerar. Den här informationen är känslig och måste skyddas så att den inte används på fel sätt.

Det behövs regler som gör att konsumenter känner att kommunikationen är säker, så att de kan och vill använda kommunikationstjänster. PTS tar fram regler om hur operatörer ska skydda uppgifter om konsumenter och den information som överförs i kommunikationsnäten, och granskar att reglerna följs.

PTS arbetar också för att konsumenterna informeras om sina rättigheter och vilka skyldigheter operatörerna har.