PTS följer händelseutvecklingen kring stormen Alexander

2014-12-12

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att följa händelseutvecklingen kring stormen Alexander.

Bland annat kommer PTS att delta i de samverkanskonferenser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför. PTS kommer även att ha löpande kontakt med de stora nätägande operatörerna.

Eventuella lägesrapporter från PTS kommer att publiceras på PTS webbplats, www.pts.se/krisinformation.

Mer information finns även på webbplatserna www.krisinformation.se och www.dinsakerhet.se.

Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller tv. Allmänheten kan även ringa till 113 13 för att få information. Ring alltid nödnumret 112 vid fara för liv, egendom eller miljö.

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.