Oseriös telefonförsäljning toppar återigen klagomålslistan

2014-10-01

Oseriös telefonförsäljning, dvs. när man blivit kund hos en telefonoperatör utan att ha tackat ja till detta eller förstått vad man tackade ja till, toppar senaste kvartalets klagomålsstatistik.

Oseriös telefonförsäljning är det område som det klagas mest på inom telefoni- och bredbandsområdet. Och det har gjort det under hela 2013 och hittills under 2014.

Under första halvåret 2014 inkom klagomål på flera aktörer. Senaste kvartalet har det varit framförallt Gothia Telecom (tidigare Svea Telecom) som det klagats på.

- PTS, Konsumentverket, Telekområdgivarna och de nätägande operatörerna har haft ett bra samarbete i den här frågan. Vår förhoppning är att samarbetet mynnar ut i att de nätägande operatörerna ska arbeta aktivt med att få bort de oseriösa aktörerna från marknaden. Annars får vi från myndighetshåll se om vi ska verka för utökad reglering för att komma åt problemet, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Oseriös telefonförsäljning - vad handlar det om?

Det handlar ofta om telefonförsäljning där försäljaren varit påstridig eller vilseledande och samtalet leder till ett oönskat avtal. Det är framförallt äldre som drabbas av detta. Konsumenter som hört av sig till PTS upplever problem med att utnyttja sin ångerrätt, att konsumenten endast har tackat ja till att få mer information eller att man har problem att få kontakt med operatören i efterhand.

Övriga klagomål

Post- och telestyrelsen (PTS) har även tagit emot många klagomål på avbrott på bredbandstjänsten och sin fasta telefoni. Det handlar då om driftsavbrott. 

Så arbetar PTS med klagomål

Genom klagomålen kan PTS få en uppfattning om vilka problem konsumenterna upplever för närvarande och var det finns behov av mer information eller andra åtgärder, till exempel tillsyn.

PTS kan dock inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål och tvister, utan konsumenterna kan i stället vända sig till Telekområdgivarna eller till kommunens konsumentvägledare. På Konsumentverkets webbplats finns mer information.

Varje kvartal publicerar PTS en sammanställning av konsumenters klagomål. Klicka här för att ta del av senaste kvartalets sammanställning.

Mer information:
Catharina Jonson, enheten för konsumenträttigheter, tfn: 073-644 57 76
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55