Mobilabonnemang med fast pris allt vanligare

2014-02-13

Idag kostar ett mobiltelefonabonnemang i Sverige med 100 eller 900 samtal lika mycket. Det beror på att allt fler abonnemang är så kallade fastprisabonnemang, med ett fast pris på fria eller ett stort antal samtal och sms. Det visar den prisanalys som Post- och telestyrelsens (PTS) gjort i rapporten ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013”.

Datamängden särskiljer abonnemangen

Konkurrensen på de traditionella rösttjänsterna har ökat samtidigt som efterfrågan har minskat. Istället har efterfrågan på data ökat i takt med att allt fler har smarta telefoner och använder internet via sin telefon. Därför erbjuder operatörerna nu allt mer mobilabonnemang där det i princip är mängden data som skiljer abonnemangen åt.

- Det kan vara fördelaktigt för konsumenter att köpa ett fastprisabonnemang i och med att det ger en förutsägbarhet vad kostnaden blir i slutet av månaden. Samtidigt ser vi att det är svårt för konsumenten att förstå vad datamängden som köps inom ett sådant här abonnemang ger i praktiken. Konsumenter köper antagligen såväl mer som mindre data än vad de behöver till sitt abonnemang, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

PTS agerar mot otydlighet

PTS har redan tidigare konstaterat att operatörerna måste bli bättre på att förklara för konsumenterna vad som verkligen ingår när man köper telefoni och bredband. Därför fattade PTS i juli 2013 beslut om nya regler. De syftar till att göra avtal tydligare vilket gör det enklare för konsumenter att fatta informerade beslut. Under 2014 kommer PTS att följa upp att operatörerna följer dessa regler.

Sveriges priser utifrån en internationell jämförelse

Rapporten visar vidare att storanvändare av mobila samtals- och datatjänster, mobilt bredband och fast bredband har relativt låga priser i Sverige jämfört med många andra länder. Priserna för medelanvändaren av mobila samtals- och datatjänster samt mobilt bredband hamnar på tionde plats i jämförelsen.

Det svenska erbjudandet på snabbt bredband (minst 100 Mbit/s) var det billigaste i Norden och tionde billigast internationellt sett. Men det finns i Sverige många abonnemang på 100 Mbit/s som är ännu billigare men som inte ingår i prisjämförelsen eftersom de endast erbjuds lokalt.

Ta del av rapporten

För mer information:
Karin Fransén, marknadsanalytiker på PTS konsumentmarknadsavdelning, tfn: 08-678 57 81
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS analyserar årligen prisutvecklingen för privatkunder inom området för elektronisk kommunikation. I tidigare prisrapporter har analyserna handlat främst om prisutvecklingen inom Sverige och har baserats på prisjämförelsetjänsten Telepriskollen, som PTS drev mellan 2005 och 2012.

Rapporten för 2013 är en helt internationell jämförelse, baserad på prisstatistik från OECD-länderna. Statistiken utgår från 2-3 större operatörers erbjudanden i varje land. Utöver prisanalysen belyser PTS i rapporten några viktiga konsumentaspekter som aktualiseras i samband med köp av olika elektroniska kommunikationstjänster. 

Statistiken finns tillgänglig i PTS statistikportal.