Många klagomål kring telefonförsäljning

2014-07-03

Post- och telestyrelsen (PTS) har den senaste tiden tagit emot många klagomål på oönskade avtal, dvs. när man blivit kund hos en telefonoperatör utan att ha tackat ja till detta eller förstått vad man tackade ja till. I PTS sammanställning över klagomålen senaste kvartalet hamnar dessa i topp.

Det handlar ofta om telefonförsäljning där försäljaren varit påstridig eller vilseledande. Konsumenter som hört av sig upplever problem med att utnyttja sin ångerrätt, att konsument endast har tackat ja till att få mer information eller att man har problem att få kontakt med operatören i efterhand. Problem med oönskade avtal om telefonabonnemang har ökat under de senaste åren. Under 2013 var problem i samband med telefonförsäljning det vanligaste klagomålet som inkom till PTS. Antalet klagomål under första halvåret 2014 är högre än motsvarande period förra året.

PTS arbetar med frågan

PTS har bildat en arbetsgrupp som ska undersöka om det finns något sätt för myndigheten att ingripa och bidra till att lösa problemet. PTS samarbetar även  med både Konsumentverket och Telekområdgivarna kring frågan om oönskade avtal. Under hösten 2014 ska arbetsgruppen lämna förslag på om och hur PTS kan agera i frågan.

Nummer och täckning är två andra områden som har fått många klagomål under det senaste kvartalet.

Så arbetar PTS med klagomål

Genom klagomålen kan PTS få en uppfattning om vilka problem konsumenterna upplever för närvarande och var det finns behov av mer information eller andra åtgärder till exempel tillsyn.

PTS kan dock inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål och tvister, utan konsumenterna kan i stället vända sig till Telekområdgivarna eller till kommunens konsumentvägledare. På Konsumentverkets webbplats finns mer information.

Varje kvartal publicerar PTS en sammanställning av konsumenters klagomål. Klicka här för att läsa sammanställningen.

Mer information:
Linn Berggren, enheten för konsumenträttigheter, tfn: 073-644 57 08
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55