Liten påverkan på telekommunikationer efter stormen Alexander

2016-10-27

Stormen har haft en relativt liten påverkan på fast och mobil kommunikation.

Vissa driftstörningar och avbrott har uppstått, främst som en följd av avbrott i elförsörjningen. Reparationsarbete pågår och felen är i stort avhjälpta nu och det råder en normal driftsituation.

Mer information finns även på webbplatserna www.krisinformation.se och www.dinsakerhet.se.

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.