Ingen uppdatering av kalkylmodell för fasta nät avseende samtrafik

2014-10-14

PTS har beslutat att inte uppdatera kalkylmodellen för fasta nät avseende samtrafik inför 2015.

Vid prövningen av behovet att uppdatera kalkylmodellen har PTS bl.a. beaktat förändrade trafikvolymer, nya produkter samt en övergång till särkostnadsberäkning för samtalsterminering.

PTS bedömer att en uppdatering skulle leda till små effekter på marknaden, samtidigt som uppdateringen i sig innebär en relativt betydande administrativ börda för såväl berörda operatörer som PTS. En uppdatering medför också en något minskad stabilitet och förutsägbarhet på marknaden. PTS anser därför att en uppdatering av de fasta samtrafikpriserna inför 2015 inte är proportionellt.  

Bakgrund

PTS ska varje år pröva behovet av att uppdatera kalkylmodellen för fasta nät avseende samtrafik. Den senaste uppdateringen slutfördes i slutet av 2013 med nya nivåer från och med 1 januari 2014.

PTS har tidigare i år också beslutat att inte göra någon uppdatering av kalkylmodellen för det fasta accessnätet inför 2015.

Läs underlaget

Mer information:
Kristian Viidas, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 57 43