God tillgång till telefoni i Sverige

2014-09-23

Tillgången till telefoni där vi bor och arbetar är mycket god i Sverige. Men den kan bli ännu bättre. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten ”Tillgången till telefoni”.

I dag täcker mobilnäten i stort sett hela befolkningen. Även i glest befolkade områden finns det i princip alltid någon operatör som har täckning där människor bor och arbetar. Ändå förekommer missnöje med täckningen. Det beror bland annat på att allt fler av oss använder smarta mobiler, som har sämre radioegenskaper än vanliga mobiler. Och när vi använder oss av mer avancerade tjänster i mobilerna kan kapaciteten i näten bli för dålig.

Satsningar för bättre mobiltäckning

Under de närmaste åren gör operatörerna en stor satsning på nästa generations nät, 4G, för trådlösa bredbandstjänster. Där ingår även förstärkning av 2G- och 3G-näten. Parallellt med detta arbetar PTS med flera regeringsuppdrag gällande mobiltäckningen, exempelvis stickprovsmätningar, förbättrade täckningskartor, samhällsmaster och regionala dialogmöten. PTS utreder dessutom behovet av att ställa krav på att öka täckningen när nya frekvensband tilldelas.

Bredband ger fler möjligheter till telefoni

Tillgången till bredband påverkar tillgången till telefoni genom att allt fler hushåll och företag överger den traditionella fasta telefonin till förmån för ip-telefoni. PTS bredbandskartläggning 2013 visar att nästan alla hushåll och företag har möjlighet att teckna bredbandsabonnemang om minst 1Mbit/s. I december 2013 var nästan hälften av alla abonnemang på fast telefoni för privatpersoner ip-baserade.

PTS följer noga Telias teknikskifte

Arbetet med det så kallade teknikskiftet, vilket innebär att Telia ersätter delar av det fasta telefoninätet med mobillösningar, fortgår och planeras att avslutas 2015. PTS följer noga Telias arbete och fortsätter att bevaka behovet av upphandling för enskilda fasta hushåll eller företag som saknar telefoni.

Fakta: Rätt till telefoni?

Alla ska ha tillgång till telefoni i fasta bostäder och arbetsplatser (ej fritidshus eller tillfälliga bostäder). Telefonin kan vara via antingen fasta eller trådlösa nät.
Läs mer om rätt till telefoni.

Läs rapporten

Mer information:
Christa Ahlenblom, konsumentmarknadsavdelningen: 073-644 57 73
PTS presstjänst: 08-678 55 55