”Fejjan för alla” kan få Guldmobil

2014-10-24

”Fejjan för alla” är en Facebook-tjänst för personer med dövblindhet och synskador som Post- och telestyrelsen (PTS) tillhandahåller. Nu kan tjänsten vinna en Guldmobil för årets initiativ.

En gång per år delas priset Guldmobilen ut till årets bästa produkter, tjänster, innovationer och företag för lyckade satsningar inom den svenska mobilbranschen. Prisutdelningen sker på Mobilgalan som tidningarna Mobilbusiness och Mobil arrangerar.

”Fejjan för alla” är nominerat till kategorin Årets initiativ som lyfter fram insatser och initiativ som under året har bidragit till tillväxt eller samhället. Tjänsten är utvecklad i nära samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda och personer med dövblindhet har medverkat i hela utvecklingsprocessen med bland annat kontinuerliga tester.

Förenklat gränssnitt

En tjänst som ”Fejjan för alla” behövs därför att det vanliga Facebook-gränssnittet är för svårt att använda för personer med vissa funktionsnedsättningar. Därför bygger ”Fejjan för alla” på ett förenklat gränssnitt som även fungerar ihop med till exempel skärmläsarprogram, punktskriftsdisplay och förstoringsprogram.

Det finns en koppling till vanliga Facebook även om inte alla funktioner finns med i Fejjan för alla. Till exempel kan man skriva status, skriva meddelanden till vänner, gå med i grupper och svara på events. Den informationen delas med vänner både på ”Fejjan för alla” och vanliga Facebook.

Leverantörer och förvaltare av ”Fejjan för alla” är konsultföretaget HiQ. I år delas Guldmobilen ut den 6 november.

Läs mer om PTS tjänst Fejjan för alla Besök Fejjan för alla

Mer information:
Anders Franzén, projektledare för Fejjan för alla, tfn: 073-644 55 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55