Europeiska regleringsmyndigheter samlades i Rom

2016-09-30

Berec höll plenarmöte i Rom 25-26 september. Arrangemanget var en del i Göran Marbys ordförandeskap i Berec under 2014.

Under mötet diskuterades bland annat Berec:s arbetsprogram för 2015, konkurrensregleringen samt Berec:s interna struktur och strategi.

Berec höll också en öppen workshop om fiberutrullningen i Europa.

Mer information finns på Berec:s webbplats.

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om Berec

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är ett europeiskt samarbetsorgan där de nationella regleringsmyndigheterna inom elektroniska kommunikationer i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 28 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter. EU-kommissionen samt EFTA- och ansökarländer deltar också.