Bättre fungerande telefoni i teknikskiftet

2014-11-03

Telefonilösningarna via mobilnäten, som ersätter den fasta telefonin i områden där Telia monterar ner telenätet, fungerar bättre än tidigare. Däremot har telebolagen som hyr in sig i Telias nät blivit sämre på att informera sina kunder om förändringarna. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en utvärdering av teknikskiftet.

Telia avvecklar delar av det fasta telenätet och ersätter det med en telefonilösning via mobilnätet, det så kallade teknikskiftet. Abonnenterna kan även välja telefonilösningar från andra telebolag. Totalt berörs som mest 50 000 abonnenter under perioden 2009–2015.

Majoriteten, 83 procent, av dem som har valt en ny telefonilösning via mobilnäten från Telia eller ett annat telebolag, tycker att den fungerar mycket eller ganska bra. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra året.

Även nöjdheten med ljudkvaliteten har ökat – 88 procent tycker att ljudkvaliteten i den nya telefonilösningen är mycket eller ganska bra. Motsvarande siffra i fjol var 83 procent. Det är även färre problem med avbrutna samtal.

Informationen från telebolagen måste bli bättre

Telebolagen ansvarar för att informera sina kunder om förändringar i telenätet. PTS har vid upprepade tillfällen, både muntligt och skriftligt, påpekat detta för dem. PTS har även tagit fram informationsmaterial som telebolagen fritt kan använda för informationsinsatser.

Undersökningen visar att Telia informerar sina kunder på ett tillfredsställande sätt – 96 procent av deras kunder uppger att de har fått information från bolaget. Däremot syns en klar försämring vad gäller information till abonnenter som har ett annat telebolag än Telia. Bland dem som är kund hos ett telebolag som hyr kapacitet i Telias nät, uppger 39 procent att de har fått information från sitt telebolag. Motsvarande siffra 2013 var 83 procent.

– Det är fullständigt oacceptabelt att det finns telebolag som inte informerar sina kunder om teknikskiftet. Vi kommer att kontakta berörda telebolag och ännu en gång upplysa dem om deras ansvar, säger Anna Wikström, chef för enheten för konsumenträttigheter på PTS.

PTS har även tagit initiativ till ett informationsbrev från Skanova, som går till alla anläggningsadresser som berörs av teknikskiftet. På så sätt minimeras risken att någon abonnent helt blir utan information. Skanova är det bolag som driver Telias nät för fast telefoni.

– Jag vill understryka att detta brev inte på något sätt undantar telebolagen från ansvaret att informera sina kunder om teknikskiftet, säger Anna Wikström.

Utvärderingen av Telias teknikskifte 2014 har genomförts av undersöknings- och analysföretaget Stelacon på uppdrag av PTS. Totalt har 200 telefonintervjuer genomförts i augusti och september med abonnenter som är berörda av teknikskiftet. En liknande undersökning genomfördes 2013.

Ta del av utvärderingen

Mer information:
Anna Wikström, chef för enheten för konsumenträttigheter: 073–644 56 62
PTS presstjänst: 08–678 55 55

Om Telias teknikskifte

Telia avvecklar delar av det fasta telenätet och ersätter det med en telefonilösning via mobilnätet. Det är kunder hos Telia, eller hos telebolag som hyr in sig i Telias kopparnät, som kan komma att beröras av teknikskiftet. Totalt påverkas som mest 50 000 abonnenter under perioden 2009–2015. PTS följer arbetet med Telias teknikskifte mycket nära och har regelbundna möten med bolaget. Läs mer på www.pts.se/teknikskiftet.