Radio


Marknadsaktörer har möjlighet att svara senast 1 juni 2016.

20 april 2016


Marknadsaktörer har möjlighet att svara senast 27 maj 2016.

15 april 2016


PTS inleder idag samråd om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknätet.

7 april 2016


Ta del av sammanställningen och inkomna svar.

31 mars 2016


Ta del av sammanställning och kommentarer.

23 mars 2016


PTS vill informera om status i arbetet .

15 januari 2016


PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2016.

21 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att en importör ska återkalla hundspårningsutrustning av märket Garmin Astro (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen). Skälet är att användning av utrustningen är olaglig i Sverige och stör militär radioanvändning.

11 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill med detta möte informera om status i arbetet med tilldelningsförfarandet för 700 MHz-bandet och presentera de förslag som PTS arbetat fram.

3 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktar nu tillståndshavarna i frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz. Syftet är att undersöka behovet av ny tilldelning i 3,4–3,6 GHz-bandet, där de två nationella blocktillstånden går ut den 31 december 2017.

26 oktober 2015