Radio


Hi3G Access (operatören Tre) vann auktionen om ett tillstånd i 1800 MHz-bandet med ett bud på 100 050 000 kronor.

24 oktober 2016


Informationsmöte i Lycksele i dag – direktsänds på webben.

20 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har undersökt behov av och efterfrågan på frekvenser i 3,5 GHz-bandet.

14 oktober 2016


Samtliga nödvändiga internationella koordineringsavtal och överenskommelser för mobil kommunikation i 700 MHz-bandet är nu undertecknade med de nio länderna i Sveriges närområde. Avtalen är nödvändiga för att undvika att radiosändare i ett land orsakar störningar på radioanvändningen i ett annat land.

26 augusti 2016


Dialogmöten samt en workshop planeras.

15 juli 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya föreskrifter om radioutrustning. Föreskrifterna införlivar de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (radioutrustningsdirektivet) som regeringen har delegerat till PTS.

6 juli 2016


Synpunkter lämnas senast den 31 juli.

29 juni 2016


Allt färre störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet anmäls till operatörernas gemensamma kontaktpunkt Telekområdgivarna. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problemen. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS): ”Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 2015”.

28 juni 2016


PTS konstaterar att Teracom har ett betydande inflytande på marknaderna.

27 maj 2016


Synpunkter ska lämnas till PTS senast den 10 juni 2016.

23 maj 2016