Radio


PTS årliga uppföljning visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar.

19 juni 2018


Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag.

18 juni 2018


PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,4–3,8 GHz-bandet är att bandet ska tilldelas i sin helhet under 2019.

3 maj 2018


PTS föreslår att 80 MHz i frekvensbandet tilldelas för mobilt bredband. Svar på remiss ska ha inkommit senast den 23 maj.

2 maj 2018


Anmälan ska ha kommit in till PTS senast den 2 maj. Observera att lokalen har ändrats jämfört med tidigare inbjudan.

26 april 2018


Från och med den 25 april finns möjlighet att ansöka om tillstånd.

25 april 2018


PTS inleder en remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet och allmän inbjudan till ansökan.

20 april 2018


19 april 2018


Anmälan till mötet ska ske senast 2 maj.

16 april 2018


PTS har hämtat in synpunkter på förslag om bland annat tillståndstid, tekniska regler, täckningskrav och auktionsformat.

5 april 2018