Radio


PTS beslut om vissa regler för auktionen i 700 MHz-bandet har överklagats av operatören Hi3G (Tre). Överklagandet har lett till frågor från intressenter kring tilldelningsprocessens genomförande. Därför vill PTS meddela alla intressenter att myndigheten avser att fortsätta tilldelningsprocessen som planerat.

5 september 2018


PTS ger på informationsmötet den 21 september samlad information inför tilldelningsprocessen för frekvensbanden, inklusive en preliminär tidplan.

31 augusti 2018


Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen och Tullverket är glada att bjuda in till en informationsträff den 27 september i Göteborg.

23 augusti 2018


Ny tillståndsperiod för kommersiell radio inleds den 1 augusti 2018.

1 augusti 2018


PTS årliga uppföljning visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar.

19 juni 2018


Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag.

18 juni 2018


PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,4–3,8 GHz-bandet är att bandet ska tilldelas i sin helhet under 2019.

3 maj 2018


PTS föreslår att 80 MHz i frekvensbandet tilldelas för mobilt bredband. Svar på remiss ska ha inkommit senast den 23 maj.

2 maj 2018


Anmälan ska ha kommit in till PTS senast den 2 maj. Observera att lokalen har ändrats jämfört med tidigare inbjudan.

26 april 2018


Från och med den 25 april finns möjlighet att ansöka om tillstånd.

25 april 2018