Radio


Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, kommer under 2016-17 att vara vice ordförande i Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

16 oktober 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet för att säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

23 september 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill genom förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

24 augusti 2015


Just nu får Post- och telestyrelsen (PTS) in många anmälningar om störningar i mobilnäten. Många gånger orsakas störningarna av felaktig användning av radioutrustning och tillbehör. PTS tipsar nu om hur man kan minska risken att orsaka störningar.

13 augusti 2015


PTS har under Almedalsveckan upptäckt stora störningar på mobiltelefonin i Visby på Gotland. Anledningen var att trådlösa mikrofoner sände på fel frekvenser. Här tipsar PTS vad du som arbetar med trådlösa mikrofoner ska tänka på för att undvika störningar.

8 juli 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har slutfört arbetet med sin förstudie i 1800 MHz-bandet. Nästa steg blir att starta ett auktionsprojekt för tilldelning av frekvensbandet 1775–1780/1870–1875 MHz.

1 juli 2015


Under 2014 kom färre anmälningar om tv-störningar i områden där mobilnät i 800 MHz-bandet har byggts ut. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problem som har uppstått med påverkan på marksänd tv till följd av utbyggnaden. Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Det visar PTS i rapporten ”Påverkan på marksänd tv från utbyggnaden i 800 MHz-bandet”.

15 juni 2015


På grund av felaktig inrapporterad data från operatören Telia Sonera har PTS korrigerat sin rapport där myndigheten följer upp mobiltäckning och mobilnätsutbyggnad.

13 maj 2015


Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning.

11 maj 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut ett förslag till beslut vars syfte är att förlänga det tekniska skyddet för järnvägens kommunikationssystem GSM-R. Skyddet innebär fortsatta begränsningar fram till 1 juli 2016 för de mobiloperatörer som har tillstånd i frekvensbandet 900 MHz närmast det frekvensutrymme som järnvägens kommunikationssystem använder.

29 april 2015