Radio


Ta del av sammanställning och kommentarer.

23 mars 2016


PTS vill informera om status i arbetet .

15 januari 2016


PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2016.

21 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att en importör ska återkalla hundspårningsutrustning av märket Garmin Astro (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen). Skälet är att användning av utrustningen är olaglig i Sverige och stör militär radioanvändning.

11 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill med detta möte informera om status i arbetet med tilldelningsförfarandet för 700 MHz-bandet och presentera de förslag som PTS arbetat fram.

3 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktar nu tillståndshavarna i frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz. Syftet är att undersöka behovet av ny tilldelning i 3,4–3,6 GHz-bandet, där de två nationella blocktillstånden går ut den 31 december 2017.

26 oktober 2015


Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, kommer under 2016-17 att vara vice ordförande i Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

16 oktober 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet för att säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

23 september 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill genom förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

24 augusti 2015


Just nu får Post- och telestyrelsen (PTS) in många anmälningar om störningar i mobilnäten. Många gånger orsakas störningarna av felaktig användning av radioutrustning och tillbehör. PTS tipsar nu om hur man kan minska risken att orsaka störningar.

13 augusti 2015