Möjligt att ansöka om enskilda sändare för fast radio i 28 GHz-bandet

2023-01-16

Koordinering med befintliga blocktillstånd i frekvensutrymmet krävs vid nya ansökningar.

Det är nu möjligt att ansöka om tillstånd för enskilda sändare för fast radio inom frekvensutrymmet 28276,5-28444,5/29284,5-29452,5 MHz.

I frekvensbandet finns befintliga blocktillstånd, det vill säga tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme med egen radioplanering. Nya ansökningar om enskilda tillstånd i det aktuella frekvensutrymmet måste därför koordineras med dessa befintliga tillstånd.

I vissa fall behöver även användningen koordineras med våra grannländer innan PTS kan bevilja tillstånd.

Radioutrustningen ska uppfylla krav i nu gällande harmoniserad standard EN 302 217–2.

Mer information om tillstånd för fast radio: