Webbaserad guide gör det lättare att följa CE-krav

2022-10-11

Alla som tillverkar eller säljer produkter med radiokomponenter är skyldiga att följa EU:s regler om CE-märkning. ”Vägen till rätt CE-märkning”, en guide från Post- och telestyrelsen (PTS), underlättar för företag att undvika de vanligaste misstagen.

– Antalet produkter med radiokomponenter ökar stadigt på den svenska marknaden, inte minst produkter för smarta hem som exempelvis fjärrstyrd belysning och uppkopplade högtalare. Vi behöver därför öka kännedomen om de EU-regler som gäller, för att produkter som säljs i Sverige ska vara säkra att använda och inte riskera störa annan radioutrustning, säger Magnus Leijel, chef på PTS enhet för spektrumtillsyn.

PTS testar löpande produkter med radiokomponenter för att kontrollera att de följer EU:s regler, det så kallade radioutrustningsdirektivet. Direktivet berör både den som tillverkar en produkt med radiokomponenter och den säljer produkter vidare till andra företag eller konsumenter.

Sju vanliga misstag

I sin löpande kontroll av produkter med radiokomponenter har PTS identifierat sju vanliga misstag som görs av tillverkare, importörer och distributörer.

  1. Produkten saknar CE-märkning.
  2. Tillverkarens namn och postadress saknas.
  3. CE-märkningen är inte tillräckligt beständig.
  4. Produkten saknar EU-försäkran.
  5. Information om produktens tillverkare saknas.
  6. Produkten överskrider tekniska gränsvärden för radioanvändningen.
  7. Bruksanvisning på ett språk som användaren förstår saknas.

Webbguiden ”Vägen till rätt CE-märkning” nås via PTS webbplats, pts.se/ce-guiden

Mer information

Magnus Leijel, chef för PTS enhet för spektrumtillsyn, tfn: 073-644 56 28
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om radioutrustningsdirektivet

Sedan 2017 gäller radioutrustningsdirektivet i Sverige. Det är ett EU-direktiv som innebär att företag som tillverkar eller säljer produkter med radiokomponenter måste följa särskilda krav. Kraven ska bland annat säkerställa att en produkt är ”säker att använda” och inte stör ut annan radioutrustning.

Om PTS arbete med marknadskontroll

PTS arbete med marknadskontroll ska bidra till en störningsfri radiomiljö. Vi vägleder företag som tillverkar, köper in och säljer produkter med radiokomponenter samt kontrollerar att de följer kraven som ställs på radioutrustning som säljs i Sverige. PTS gör löpande marknadskontroll av produkter med radiokomponenter. Vi kontrollerar till exempel CE-märkning och dokumentation och kan vid behov testa produkter. På pts.se/felkop finns goda råd om hur man som konsument gör ett säkert köp av produkter med radiokomponenter.