Tre nya föreskrifter inom elektronisk kommunikation

2022-11-02

PTS har tagit fram tre nya föreskrifter till följd av den nya lagen och förordningen om elektronisk kommunikation. Föreskrifterna ersätter tidigare föreskrifter och innehåller endast smärre ändringar och uppdateringar.

Den 3 juni 2022 trädde den nya lagen och förordningen om elektronisk kommunikation i kraft och ersatte den tidigare lagen och förordningen om elektronisk kommunikation.

Med anledning av den nya lagen och förordningen har PTS gjort en översyn av föreskrifter och ändrat hänvisningar till lagrum. I samband med detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts.

Följande föreskrifter har upphävts

  • Post- och telestyrens föreskrifter (PTSFS 2013:7) om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare
  • Post- och telestyrens föreskrifter (PTSFS 2019:2) om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:4) om registrering och godkännande av maritima avräkningsorgan.

De upphävda föreskrifterna har ersatts med följande

  • Post- och telestyrens föreskrifter (PTSFS 2022:13) om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare
  • Post- och telestyrens föreskrifter (PTSFS 2022:14) om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2022:15) om registrering och godkännande av maritima avräkningsorgan.

Samtliga föreskrifter finns på PTS webbplats.