Stort utskick av fakturor för amatörradio- och båtradiotillstånd

2022-03-30

Den 29 mars skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har amatörradio- och båtradiotillstånd.

Fakturorna för årsavgifter för amatörradio- och båtradiotillstånd skickas ut i två omgångar, i slutet av februari respektive mars.

Amatörradio | PTS eller pts.se/Batradio finns information för den som har frågor kring sitt tillstånd och sin faktura.


Du som är privatperson och som har, eller vill ansöka om, tillstånd för båtradio (VHF) kan använda vår e-tjänst för VHF-tillstånd för fritidsbåt https://vhf.pts.se/. I e-tjänsten kan du också göra ändringar i tillståndet eller säga upp det.

PTS brukar få många frågor kring faktureringen i samband med utskicken. Väntetiden vid telefonförfrågningar kan därmed tyvärr bli lång. Därför rekommenderar vi alla som har frågor att i första hand ta del av webbinformationen, och vid behov kontakta oss via e-post på pts@pts.se.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på länkarna ovan.