Samråd av beslut om förlängning av giltighetstid och ändring av tillståndsvillkor

2022-06-15

Nu inleder Post- och telestyrelsen samråd av beslut om förlängning av giltighetstid och ändring av tillståndsvillkor för tillstånd i 2,6 GHz-bandet. Senast den 15 augusti har tillståndshavare och övriga berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på beslutet.

Post- och telestyrelsen (PTS) avser att förlänga giltighetstiden för tillstånden i 2,6 GHz- från den 31 december 2023 fram till och med den 31 december 2025. PTS avser även att ändra tillståndsvillkoren i 2,6 GHz-bandet för att dessa ska stämma överens med innehållet i Europeiska kommissionens harmoniserande genomförandebeslut (EU) 2020/636.

PTS har tidigare samrått tidsplan och process för beslut om förlängning av giltighetstid och ändring av tillståndsvillkor. Klicka här för att läsa nyheten.

Synpunkter välkomnas

Tillståndshavare och övriga berörda aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på beslutet senast den 15 augusti.

Klicka här för att läsa underlaget.

Mer information
Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55