PTS välkomnar synpunkter på process för 2,6 GHz-bandet

2022-04-26

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in tillståndshavare samt ev. övriga berörda aktörer att tycka till om myndighetens föreslagna tidplan och process avseende förlängning av giltighetstid för gällande blocktillstånd i 2,6 GHz-bandet. Senast den 26 maj 2022 ska synpunkterna vara PTS tillhanda.

PTS avsikt är att tillstånden i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden ska tilldelas i ett gemensamt urvalsförfarande. De befintliga tillstånden i 2,6 GHz-bandet (2500–2690 MHz) går ut den 31 december 2023.

Förslag på förlängd giltighetstid

PTS inriktning är att giltighetstiden för gällande tillstånd i 2,6 GHz-bandet ska förlängas efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har trätt i kraft, fram till och med den 31 december 2025.

Det innebär att tillstånden i 2,6 GHz-bandet och tillstånden i 2,1 GHz-bandet upphör samtidigt. Syftet är att möjliggöra en samordnad tillståndsgivning.

Synpunkter välkomnas

Nu bjuder PTS in tillståndshavare samt ev. övriga berörda aktöreratt lämna synpunkter på den föreslagna processen och tidplanen.

Senast den 26 maj ska synpunkter ha inkommit, till pts [a] pts.se

Klicka här för att läsa underlaget.

Mer information
Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55