PTS presenterar uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2022-12-14

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

Den uppdaterade inriktningsplanen innehåller flera aktuella förändringar.

PTS tillgängliggör den 1 januari 2023 ytterligare 40 MHz för lokala tillstånd. Frekvenserna 3720–3760 MHz kommer tilldelas utan urvalsförfarande, som ett komplement till bandet 3760-3800 MHz. I och med detta blir sammanlagt 80 MHz tillgängligt för tilldelning för lokala tillstånd.

Flera frekvensband är under utredning och inriktningsplanen har uppdaterats med information om PTS aktuella planer för tilldelning.

PTS har under året genomfört en konsultation med marknaden och tagit fram en strategi för långsiktig användning av fast radio för vissa frekvensband. Utifrån strategin har informationen i inriktningsplanen ändrats för 10 GHz-, 26 GHz- och 28 GHz-banden.

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Tor Eriksson, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 73