PTS bjuder in till auktion i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

2022-06-15

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt. Planerad auktionsstart är september 2023 och ansökan ska lämnas till PTS senast den 30 september 2022.

Allmän inbjudan i två delar

Det är viktigt att tilldelningen av tillstånd sker på ett sätt som beaktar Sveriges säkerhet. En förhandsprövning av sökande kommer att ske i samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför auktionen. Mot den bakgrunden delar PTS upp den allmänna inbjudan i två delar.

Allmän inbjudan del 1 innehåller information om Sveriges säkerhet vid användning av radiosändare, om myndighetens samråd av ansökningar med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och om att en ansökan ska lämnas in och hur detta görs.

Nästa del av allmän inbjudan, Allmän inbjudan del 2, meddelas senare och kommer att innehålla regler för auktionsförfarandet, såsom auktionsregler och regler om konkurrensfrämjande åtgärder (spektrumtak) och samtliga villkor som tillstånden att använda radiosändare kommer att förenas med. Preliminärt sker samrådet av Allmän inbjudan del 2 i januari 2023.

Ansök senast den 30 september 2022

Planerad auktionsstart är september 2023. Den som vill ansöka om att delta i auktionsförfarandet ska senast den 30 september 2022 ha inkommit med en ansökan till PTS.

Klicka här för att ta del av underlaget.

Mer information
Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om frekvensbanden

PTS ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Dessa kommer att tilldelas innan nuvarande tillstånd går ut. Syftet med tilldelningarna är att möjliggöra fortsatt digitalisering och teknikutveckling, att bidra till regeringens mobilitetsmål främst genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor normalt befinner sig.

Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.

Läs mer om tilldelningen på PTS webbplats.