Långsiktig lösning för fast radio i frekvensbanden 10,5 GHz, 26 GHz och 28 GHz

2022-10-07

PTS har slagit fast inriktningen för fast radio i de aktuella frekvensbanden och kommer att tilldela tillstånd för enskilda sändare i banden.

PTS slår fast inriktningen för fast radio (radiolänk) i frekvensbandet 10,5 GHz (10210–10672 MHz), 26 GHz (24,5 26,5 GHz) och 28 GHz (27,5–29,5 GHz).

Myndigheten beviljar tillstånd för fast radio i ovanstående frekvensband för enskilda sändare med en giltighetstid på tio år och förlängning med fem år i taget.

Mer information om bland annat tillståndsvillkor och anvisningar för respektive frekvensband finns tillgänglig på PTS webbplats.

För mer information

Katarina Schyberg, PTS enhet för spektrumtillstånd, 08-678 71 38

Mikael Stern, PTS enhet för spektrumtillstånd, 08-678 56 61