Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2021-06-29

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

Några aktuella planerade förändringar:

PTS planerar att öppna upp frekvenserna 3,72-3,8 GHz och 24,25-25,1 GHz för nytilldelning av lokala tillstånd utan urvalsförfarande 2021.

Efter omfattande internationellt arbete planerar PTS att öppna upp frekvensbandet 5945-6425 MHz för WAS/RLAN med undantag från tillståndsplikt efter 1 dec 2021.

PTS planerar även för framtida järnvägssytem (FRMCS) i frekvensbanden 874,4-880 MHz / 919,4-925 MHz med preliminär migrering 2027 eller senare.

Ta del av inriktningsplanen

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Anders Palmberg, enheten för spektrumförädling: 08-678 58 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55