Samråd om inriktningar för tilldelning av 900 MHz- respektive 2,1 och 2,6 GHz-banden

2021-03-25

PTS samråder vissa utredningspunkter och preliminära förslag om inriktningar för tilldelning av 900 MHz- respektive 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

PTS bedömning är att tillstånden bör vara nationella och innehålla tekniska villkor som möjliggör användning av 5G och med en tillståndstid på minst 20 år. En utgångspunkt i arbetet har varit att 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden tilldelas i ett gemensamt urvalsförfarande. Vidare föreslår PTS preliminärt även en samordnad tilldelning av tillstånd i 900 MHz-bandet med tilldelning av tillstånd i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

Målsättningen är att genomföra tilldelning av de aktuella banden under 2023.

Efter genomförda samråd kommer PTS att fastställa inriktningarna för tilldelningarna.

Svara på samrådet senast 23 april

Den som önskar lämna synpunkter i de aktuella samråden ska göra det senast den 23 april. Skicka samrådssvaren till pts@pts.se, använd diarienummer som referens.

Ta del av samrådsdokumenten

Samråd om inriktning inför tilldelning av 900 MHz-bandet

Samråd om inriktning inför tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Mer information

För arbete med PTS inriktning inför tilldelning av 900 MHz: Morgan Westring, 073-644 55 71

För arbete med PTS inriktning inför tilldelning av 2,1 och 2,6 GHz: Amela Hatibovic Sehic, 070-845 50 52