Förslag på spektrumåtgärder för att minska klimatförändringar

2021-07-02

RSPG har tagit fram förslag på åtgärder för hur spektrumförvaltningen kan bidra till att minska klimatförändringarna. Förslagen nu ute på konsultation.

Radio Spectrum Policy Group (RSPG) är en sammanslutning av EU-medlemmarnas myndighets- och departementsrepresentanter för strategiska spektrumfrågor.

RSPG har arbetat fram förslag på åtgärder för hur spektrumförvaltningen kan bidra till att minska klimatförändringarna.

Förslaget är nu ute på konsultation och sista svarsdag är den 31 augusti.

Klicka här för att delta i konsultationen.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55