2021


Den 30 mars skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

30 mars 2021


PTS samråder vissa utredningspunkter och preliminära förslag om inriktningar för tilldelning av frekvensbanden.

25 mars 2021


Den 11 mars skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd.

11 mars 2021


Myndigheten har tagit fram förslag till hur man kan fördela 50 miljoner kronor under två år, enligt ett uppdrag från regeringen.

19 februari 2021


Förändringarna ger möjlighet till högre överföringskapacitet för radiolänk.

18 februari 2021