Villkor i 5G-auktion har stoppats

2020-11-09

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att det tillståndsvillkor som avser Huawei i tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden tills vidare inte ska gälla (inhibition).

PTS har därför meddelat de operatörer som är godkända att delta att den planerade auktionen inte inleds tisdag den 10 november.  

PTS kommer att fortsätta analysera förvaltningsrättens beslut och ser över möjligheterna att inleda auktionen så snart som möjligt.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55