Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2020-04-27

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren. PTS planerar bland annat tilldela det inom EU utpekade pionjärbandet 3,5 GHz samt 2,3 GHz-bandet under det fjärde kvartalet 2020.

Inriktningsplanen innehåller också information om frekvensband där det finns möjlighet för testverksamhet.

I 70/80 GHz-bandet utökas tillgängligt frekvensutrymme för fast radio till 2x6 GHz.

På grund av framtida planerad tilldelning i 26 GHz-bandet kommer fordonsradar i bandet att successivt fasas ut.

För att underlätta möjligheten till filtrering och sökning i Inriktningsplanen publiceras nu också en version av dokumentet i Excel-format.

Ta del av inriktningsplanen

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Anders Palmberg, enheten för spektrumförädling: 08-678 58 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55