Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2020-04-02

Den 2 april skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

Fakturorna för årsavgifter för båtradiotillstånd skickas ut i två omgångar under våren. I mitten av mars och i början av april. 

PTS har information på webbplatsen för den som har frågor kring sitt tillstånd och sin faktura, pts.se/Batradio.

PTS brukar få många frågor kring faktureringen i samband med utskicken. Väntetiden vid telefonförfrågningar kan tyvärr därmed bli lång. Därför rekommenderar PTS alla som har frågor att i första hand ta del av webbinformationen, och vid behov kontakta PTS via e-post på pts@pts.se.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på pts.se/Batradio.